دفتر ریاست دانشگاه

 

مدیر دفتر ریاست :  آقای میثم حیدری

مسئول دفتر ریاست:آقای شاپور عسکری

کارمند دفتر ریاست: خانم زهرا خلچانی تفرشی

 

شماره تلفن دفتر ریاست دانشگاه :       ۳۶۲۴۱۲۲۲ - ۰۸۶      ۳۶۲۲۷۳۸۵ - ۰۸۶

شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه :     ۳۶۲۲۷۸۱۴- ۰۸۶     

ایمیل دفتر ریاست:      riasat@tafreshu.ac.ir