دفتر ریاست دانشگاه

تعداد بازدید:۱۵۳۱

 

رئیس دفتر ریاست:آقای شاپور عسکری

کارمند دفتر ریاست: خانم زهرا خلچانی تفرشی

 

شماره تلفن دفتر ریاست دانشگاه : 

۳۶۲۴۱۲۲۲ - ۰۸۶ ********  ۳۶۲۲۷۳۸۵ - ۰۸۶

شماره فکس دفتر ریاست دانشگاه :     ۳۶۲۲۷۸۱۴- ۰۸۶

ایمیل دفتر ریاست:       riasat@tafreshu.ac.ir