هیات رئیسه

تعداد بازدید:۱۵۸۳

هیأت رئیسه

هیأت رئیسه دومین رکن اجرایی پس از رئیس دانشگاه بوده و وظایف آن به شرح زیر می‏باشد.

۱-  برقراری هماهنگی بین معاونتها و مدیریتها برای اجرای صحیح برنامه‏های راهبردی و توسعه دانشگاه و استقرار نظم سازمانی با پایش مستمر روندها و گردش امور در دانشگاه.

۲-    مشورت و تصمیم‏گیری در خصوص مسائل و موضوعاتی که نیاز به وضع قوانین و مقررات داخلی دارد.

۳-    بررسی مشکلات دانشگاه و تهیه برنامه و پیشنهاد برای رفع آنها جهت ارجاع به هیئت امناء و تصویب آنها.

۴-    بررسی بودجه سالیانه دانشگاه و تدوین چارچوب‏های بودجه حاکم بر بودجه تفضیلی جهت طرح در هیئت امناء و تصویب آن.

۵-  بررسی طرحها و برنامه‏های پیشنهادی در حوزه‏های مختلف مالی، اداری، آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی و تدوین برنامه‏های اجرایی مربوطه.

۶-    بررسی ساختار سازمانی و روند گردش امور و اصلاح ساختارها و روندها برای بهینه نمودن آنها.

اعضای هیأت رئیسه دانشگاه

۱. دکتر حمیدرضا صبا - ریاست دانشگاه 

۲. حجت الاسلام والمسلمین محسن قربانی - مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

۳. دکتر اسماعیل نظری - معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

۴. دکتر نبی الله گودرزوند چگینی - معاون اداری ومالی دانشگاه

۵. دکتر علی پارسیان - معاون دانشجویی وفرهنگی دانشگاه