اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنا

اعضای کمیسیون دائمی هیأت امنا

  1. دکتر غلامحسین کریمی دوستان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه اراک
  2. دکتر سعید حمیدی - رئیس محترم دانشگاه اراک و دبیر هیأت امنا
  3. دکتر شهاب کسکه - معاون محترم مرکز در امور هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه مرکزی
  4. دکتر حمیدرضا صبا - رئیس محترم دانشگاه تفرش
  5. دکتر محسن نجفی - رئیس محترم دانشگاه صنعتی اراک
  6. دکتر کاظم مطهری - رئیس محترم مرکز آموزش عالی محلات
  7. دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی - عضو محترم هیأت علمی دانشگاه اراک و عضو کمیسیون دائمی
  8. دکتر جواد ذوالقرنین - عضو محترم هیأت علمی دانشگاه اراک و عضو کمیسیون دائمی
  9. دکتر مهدی جعفری‌پناه - عضو محترم هیأت علمی دانشگاه تفرش و عضو کمیسیون دائمی