اعضای هیأت امنا

اعضای حقوقی:

 1. دکتر محمد فرهادی - وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امنا
 2. دکتر سعید حمیدی - رئیس محترم دانشگاه اراک و دبیر هیأت امنا
 3. دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی - رئیس محترم مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه
 4. دکتر غلامحسین کریمی دوستان - رئیس محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه اراک
 5. نماینده محترم معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری
 6. دکتر حمیدرضا صبا - رئیس محترم دانشگاه تفرش
 7. دکتر محسن نجفی - سرپرست محترم دانشگاه صنعتی اراک
 8. دکتر کاظم مطهری رئیس محترم مرکز آموزش عالی محلات

اعضای حقیقی:

 1. مهندس محمد حسین مقیمی - استاندار محترم استان مرکزی و عضو هیأت امنا
 2. مهندس عباس رجائی - نماینده محترم مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی و

عضو هیأت امنا

 1. مهندس احمد مجیدی - معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و عضو هیأت امنا
 2. دکتر اکبر کمیجانی - قائم مقام محترم بانک مرکزی و عضو هیأت امنا
 3. دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی- عضو محترم هیأت علمی دانشگاه اراک و عضو هیأت امنا
 4. دکتر جواد ذوالقرنین - عضو محترم هیأت علمی دانشگاه اراک و عضو هیأت امنا