- یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷

وب سایت ریاست دانشگاه

طی حکمی از سوی دکتر فرهادی وزیر محترم علوم، دکتر حمیدرضا صبا به سمت سرپرست دانشگاه تفرش منصوب گردیدند. (۹۶/۱/۱۴)